उद्यम सम्मान

कम्पनीले कडाईका साथ ISO9001 गुणस्तर प्रणाली लागू गर्दछ, र कडाईका साथ GB-15066-2004, EN12778: 2002 र TUV मापदण्डहरू लागू गर्दछ।

कम्पनीका उत्पादनहरूको श्रृंखलाले युरोपमा जर्मन कम्पनी राइनल्याण्डको TUV प्रमाणीकरण, र युरोपेली समुदाय CE, GS र अन्य प्रमाणपत्रहरू पारित गरेको छ।